Termes i condicions d’ús

12gen.
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Condicions reserva i privacitat de dades

CONDICIONS GENERALS DELS SERVEIS DE RESERVA ON-LINE

1. Informació General

El present document té per finalitat regular els TERMES o CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ dels serveis de Reserva de DOMUS Atilia B & B. Els Termes “Vostè” i “Usuari” s’empren aquí per referir-se a tots els individus i / o entitats que per qualsevol raó accedeixin a https://domusatilia.com o utilitzin els serveis.

2. Ús dels serveis de Reserva de DOMUS Atilia B&B

2.1 Serveis de Reserva on-line

a. Els serveis Reserva on-line tenen com a finalitat la reserva d’una habitació en els establiments de DOMUS Atilia B&B. La utilització d’aquests serveis, suposarà l’acceptació de totes i cada un dels Termes i/o Condicions Generals, QUE CONSIDERARAN AUTOMÀTICAMENT INCORPORADES AL CONTRACTE QUE SUBSCRIGUI AMB DOMUS Atilia B & B, SENSE QUE SIGUI NECESSÀRIA LA SEVA TRANSCRIPCIÓ ESCRITA AL mateix- RECOLLIDES EN L’ÚLTIMA VERSIÓ aCTUALITZADA d’aquests termes i/O CONDICIONS GENERALS.

b. Procediment de contractació: en utilitzar el servei l’usuari rebrà un mail de confirmació en el qual s’inclourà la confirmació que la seva ordre de compra es troba en procés de confirmació. Si vostè és consumidor, un cop realitzat el càrrec corresponent a la seva reserva, rebrà un mail confirmant la mateixa, aquest mail li serveixen com a comprovant de la seva reserva.

c. Garantia: La reserva queda confirmada i garantida tota la nit amb targeta de crèdit. Vostè ha D’RESPONDRE A L’EMAIL DE RESERVA AMB EL NUMERO DE LA SEVA TARGETA, O TRUCAR PER TELÈFON A LA DOMUS Atilia B&B. En cas de no presentar-se a la Domus Atilia B&B sense previ avís, se li cobrarà la primera nit d’estada (IVA inclòs).

SI HA TRIAT PAGAMENT ANTICIPAT SEGONS CONDICIONS DE LA WEB, LA RESERVA ES FARÀ EFECTIVA UNA VEGADA REBUT EL PAGAMENT.

d. Resolució del contracte o cancel·lació de la reserva: La targeta de crèdit és només un mitjà de garantía.La cancel·lació de reserves per l’usuari no li ocasionarà despeses de cancel·lació anticipada, sempre que aquesta s’efectuï abans de l’hora establerta com a límit (1 dia abans de la data d’arribada a la Domus Atilia B&B). Passat aquest llindar, DOMUS Atilia B&B cobrarà en el 100% de l’import de la primera nit com a despeses de cancel·lació (IVA inclòs).

Aquesta clàusula no és vàlida per a reserves realitzades amb tarifes/condicions especials. En aquest cas, s’aplicaran les respectives condicions establertes.

e. Preus per habitació i nit: Els preus només són vàlids per escrit i durant el termini que s’hi indiqui. Quan hi hagi raons justificables, DOMUS Atilia B&B es reserva el dret de modificar aquestes tarifes sense previ avís .Els preus relatius a la reserva se li indicaran durant el procés de reserva. Els preus TENEN L’IVA vigent inclòs.

2.2 L’usuari es compromet a utilitzar els serveis d’acord amb la Llei, moral, bons costums i ordre públic, així com amb el que disposen els presents Termes i/o Condicions Generals de contractació. En conseqüència, queda obligat a no utilitzar els serveis, amb fins o efectes il·lícits i/o contraris al que estableixen aquests Termes i/o Condicions Generals de contractació, lesius de drets i / o interessos de tercers o que, de qualsevol forma , puguin danyar els serveis, Domus Atilia B&B i/o la seva imatge.

2.3 Els usuaris, a fi de millorar el servei i establir un òptim nivell de qualitat, podran suggerir aquelles modificacions que ells estimin útils, posant-se en contacte amb els responsables de la pàgina a través de l’adreça de correu electrònic info@domusatilia.com

3. Protecció de les dades personals dels usuaris per part de DOMUS Atilia B&B.

L’usuari dels serveis de Reserva oferts a través d’https://domusatilia.com, està proporcionant voluntàriament dades de caràcter personal (d’ara endavant les Dades Personals) i accepta de forma expressa i plenament i sense reserves que DOMUS Atilia B & B els tracti de forma automatitzada i incorpori a un fitxer amb la finalitat de poder-li prestar i oferir els seus serveis, fitxer del que és responsable DOMUS Atilia B&B a causa de les característiques pròpies de l’activitat i els serveis de DOMUS Atilia B&B i per al perfecte desenvolupament i consecució dels seus objectius, es fa necessària la cessió de dades personals només si és requerit per llei, no cedint DOMUS Atilia B&B aquestes dades per a ús comercial de tercers. conforme al que disposen els articles 6 i 11 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal.

Els serveis de DOMUS Atilia B&B no estan destinats a menors i DOMUS Atilia B&B no sol·licita ni recull informació relativa a persones menors d’edat.

D’altra banda, DOMUS Atilia B&B podrà recollir informació a través de dispositius com cookies o fitxers log sobre la navegació dels seus usuaris per https://domusatilia.com. Aquests dispositius s’associen exclusivament a un únic usuari i el seu propi ordinador personal. En aquest cas, DOMUS Atilia B&B només utilitzarà aquestes dades en el seu conjunt amb la finalitat última de millorar els seus servicios.Es possible que DOMUS Atilia B&B comparteixi aquesta informació amb les seves empreses clients, però de la mateixa manera i en tot cas amb caràcter global i estadístic únicament. El document electrònic en què es formalitza la reserva s’arxiva electrònicament durant el termini legalment establert. Els clients podran accedir a les dades exercitant els seus drets d’accés corresponents en la forma descrita anteriormente.Las operacions de consulta de dades de compte d’usuari i de petició de serveis o productes a través del web DOMUS Atilia B&B es realitzen mitjançant un servidor segur. El programari d’aquest servidor codifica la informació que l’usuari introdueix abans de transmetre-la a DOMUS Atilia B&B. Així mateix, DOMUS Atilia B&B disposa d’estrictes procediments de seguretat relatius a l’emmagatzematge i revelació de dades a fi d’evitar tot accés no autoritzat als mateixos, d’acord amb el que disposa l’article 9 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal vigent en España.

4. Ús correcte dels continguts del web Site pel Usuario.

4.1 DOMUS Atilia B&B declara que els drets de propietat industrial (marques, noms comercials, etc.). Que apareixen en aquesta web Site són de la seva propietat i / o es troben legítimament explotats en virtut d’acords o llicències d’ús, trobant-se degudament protegits per la Normativa existent sobre propietat industrial. infringits així com la Web Site.

5. Dret de Modificació de les Termes i/o Condicions Generals de contractació DOMUS Atilia B&B es reserva el dret de modificar els presents Termes i/o Condicions Generals de Contractació, informant als usuaris de les modificacions efectuades a través de https://domusatilia. com o bé per mitjà de l’adreça de correu electrónico.

6. https://domusatilia.com i acceptació de normes de ús.

El usuari és conscient que l’ús dels serveis de Reserva, implica l’acceptació plena i sense reserves de cadascuna de les clàusules integrants de les Normes d’Ús d’en la versió publicada per DOMUS Atilia B&B en el moment mateix en què l’usuari contracti el servei. Aquestes normes d’ús completen els presents Termes o Condicions Generals en tot allò en el que a aquestes no s’hi oposin. Per això, l’usuari haurà de ser conscient de la importància de consultar les normes de la present pàgina, amb anterioritat a l’accés i/o ús d’aquests serveis.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.