concerts

Esdeveniments circustancials

11gen.

S’organitzen visites a esdeveniments circumstancials, com poden ser els concerts que poden haver-hi en les diverses localitats de la província del qual no haurà de preocupar de les entrades perquè ja se li facilitarà per endavant evitant així les llargues esperes que solen haver en els mateixos.

Es passarà per les localitats que es troben en aquest moment en festes.